Sample result

17/06/2019

Roles Insight - zpráva


Velmi efektivní

téměř vždy naplňující a příjemné role
téměř vždy naplňující a příjemné role

Propojovatel

Diplomat

Vizionář

Vůdce

Mírně efektivní

někdy naplňující a příjemné, jindy náročné a vyčerpávající role
někdy naplňující a příjemné, jindy náročné a vyčerpávající role

Stmelovač

Stratég

Tahoun

Promotér

Méně efektivní

téměř vždy náročné a/nebo vyčerpávající role
téměř vždy náročné a/nebo vyčerpávající role

Vykonavatel

Objevitel

Zlepšovatel

Expert


Leadership
Inspirování a vedení podřízených

velmi vysoký - schopnost inspirovat a/nebo vést celé organizace
vysoký - schopnost inspirovat a/nebo vést velké týmy
mírný - schopnost inspirovat a vést a/nebo řídit velké nebo malé týmy, podle situace
nízký - schopnost řídit malé týmy
velmi nízký - schopnost řídit jednotlivce
Týmovost
Spolupráce s ostatními

velmi vysoká - téměř vždy upřednostňuje spolupráci s ostatními
vysoká - upřednostňuje spolupráci s ostatními
mírná - spolupracuje a/nebo pracuje samostatně, podle situace
nízká - upřednostňuje pracovat samostatně
velmi nízká - téměř vždy upřednostňuje pracovat samostatně

Leadership

Inspirování a vedení podřízených
Inspirování a vedení podřízených
vysoký - schopnost inspirovat a/nebo vést velké týmy

Týmovost

Spolupráce s ostatními
Spolupráce s ostatními
velmi vysoká - téměř vždy upřednostňuje spolupráci s ostatními

Roles insight - detaily


Zpráva zobrazuje týmové role v pořadí od nejvíce po nejméně efektivní.

Velmi efektivní

(téměř vždy naplňující a příjemné role)
(téměř vždy naplňující a příjemné role)
Propojovatel
mírný vysoká

komunikativní, iniciativní, společenský, přátelský a nadšený


Přednosti:
interakce s ostatními, iniciace a rozvíjení vazeb a vztahů
Přínos:
komunikativní a nadšená pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
pracovní prostředí s malou nebo žádnou možností interakce s ostatními
Možné nedostatky:
ztráta zájmu, jakmile počáteční nadšení opadlo - může být vnímání jako příliš 'euforický'
Diplomat
nízký vysoká

diplomatický, tolerantní, taktní, zdrženlivý a vyrovnaný


Přednosti:
schopnost zprostředkovat a dosáhnout konsensu; podpora dohod a kompromisů
Přínos:
spolupracujíci a tolerantní pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
netoleratní a/nebo nekompromisní pracovní prostředí
Možné nedostatky:
tendence se vyhýbat osobní odpovědnosti - může být vnímán jako manipulujicí
Vizionář
vysoký mírná

imaginativní, inovativní, originalní, vášnivý a otevřený novým myšlenkám


Přednosti:
spojování různorodých myšlenek, nápadů a vytváření sdílených vizí
Přínos:
inspirující pracovní atmosféra, otevřená novým myšlenkám
Nepříznivé prostředí:
stagnující pracovní prostředí a/nebo stereotypní a/nebo administrativní práce
Možné nedostatky:
tendence ignorovat realitu - může být vnímán jako snílek
Vůdce
vysoký vysoká

vlivný, ambiciózní, sebevědomý, rozhodný a cílevědomý


Přednosti:
efektivni organizování, delegování a urychlování dosažení organizačních i osobních úspěchů
Přínos:
efektivní a produktivní pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
neefektivní pracovní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
tendence k nedostatku empatie - může být vnímán jako necitlivý

Mírně efektivní

(někdy naplňující a příjemné, jindy náročné a vyčerpávající role)
(někdy naplňující a příjemné, jindy náročné a vyčerpávající role)
Stmelovač
vysoký vysoká

týmový, společenský, empatický, starostlivý a soucitný


Přednosti:
podpora týmovosti, ochota zapojit se v případě potřeby a schopnost zapojit ostatní
Přínos:
týmovost, přátelská a podporující pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
konfliktní a/nebo příliš konkurenční pracovní prostředí
Možné nedostatky:
tendence vyjít všem vstříc a vyhýbát se konfliktům - může být vnímán jako neprůbojný
Stratég
nízký mírná

strategický, systematický, pragmatický, spolehlivý a rozumný


Přednosti:
přeměnování vizí do ucelených plánů, předvídání možných rizik a podporování rozmanitosti
Přínos:
vpřed přemýšlející a systematická pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
impulzivní a/nebo chaotické pracovní prostředí
Možné nedostatky:
přespřílišná 'co když?'; starostlivost - může být vnímán jako 'úzkostlivý'
Tahoun
mírný nízká

pracovitý, sebejistý, odvážný, ambiciózní a náročný


Přednosti:
vedení svým vlastním příkladem, zaměření se na úspěch, vysoké nároky na sebe i ostatní
Přínos:
konkurenční a ambiciozní pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
nenáročné a neambiciozní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
tendenece k dosažení úspěchu za každou cenu - může být vnímán jako příliš ambiciózní
Promotér
nízký mírná

sebevědomý, přesvědčivý, vlivný, artikulující a výmluvný


Přednosti:
vytváření přesvědčivých argumentů a propagace prospěšných řešení
Přínos:
pracovní atmosféra stability a jistoty
Nepříznivé prostředí:
pracovní prostředí, ve kterém často dochází k nesouhlasu
Možné nedostatky:
tendence k poučování - může být vnímán jako dogmatický

Méně efektivní

(téměř vždy náročné a/nebo vyčerpávající role)
(téměř vždy náročné a/nebo vyčerpávající role)
Vykonavatel
nízký nízká

pracovitý, soustředěný, pečlivý, svědomitý a systematický


Přednosti:
plánování, výkon a dodržování pravidel a předpisů
Přínos:
výkonná pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
časový tlak, chaotické pracovní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
tendence se přespříliš zaměřovat na detaily - může být vnímán jako pedant
Objevitel
mírný nízká

vynalézavý, zvídavý, průkopnický, progresivní a kreativní


Přednosti:
iniciace a implementace originálních a vynalézavých řešení
Přínos:
invovativní a kreativní pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
neimaginativní pracovní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
tendence vyhýbat se kritice - může být vnímán jako arogantní
Zlepšovatel
mírný mírná

strategický, důsledný, vynalézavý, inovativní a poradenský


Přednosti:
soustavný vývoj, implementace a zlepšování procesů
Přínos:
pracovní atmosféra neustálého zlepšování
Nepříznivé prostředí:
samolibé pracovní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
tendence zlepšovat vše - může být vnímán jako příliš zasahující
Expert
vysoký nízká

zkušený, vytrvalý, konvencionální, důsledný a spolehlivý


Přednosti:
použivání osvědčených metod a řešení, vytrvale překonávání překážek
Přínos:
'odborné' klima a prevence před nekoncepčními změnami
Nepříznivé prostředí:
nestabilní a nepředvídatelné pracovní prostředí
Možné nedostatky:
tendence nepoužívat neověřené metody a řešení - může být vnímán jako konzervativní

Roles Insight - shrnutí


Přednosti:
 • interakce s ostatními, iniciace a rozvíjení vazeb a vztahů
 • schopnost zprostředkovat a dosáhnout konsensu; podpora dohod a kompromisů
 • spojování různorodých myšlenek, nápadů a vytváření sdílených vizí
 • efektivni organizování, delegování a urychlování dosažení organizačních i osobních úspěchů
Přínos:
 • komunikativní a nadšená pracovní atmosféra
 • spolupracujíci a tolerantní pracovní atmosféra
 • inspirující pracovní atmosféra, otevřená novým myšlenkám
 • efektivní a produktivní pracovní atmosféra
Nepříznivé prostředí:
 • pracovní prostředí s malou nebo žádnou možností interakce s ostatními
 • netoleratní a/nebo nekompromisní pracovní prostředí
 • stagnující pracovní prostředí a/nebo stereotypní a/nebo administrativní práce
 • neefektivní pracovní prostředí a/nebo nedostatek osobního uznání
Možné nedostatky:
 • ztráta zájmu, jakmile počáteční nadšení opadlo - může být vnímání jako příliš 'euforický'
 • tendence se vyhýbat osobní odpovědnosti - může být vnímán jako manipulujicí
 • tendence ignorovat realitu - může být vnímán jako snílek
 • tendence k nedostatku empatie - může být vnímán jako necitlivý

2019 Engage Hill s.r.o.
Engage Hill s.r.o.

powered by Engage Hill

Welcome

Would you like to explore key elements/controls of the result?

You can allways re-run the guide by clicking the button in the upper right corner.

© 2023 Engage Hill s.r.o. | info@engagehill.com| +420 602 284 097