Quick Insight


BIG4

 
Štatistika:
Miera účasti: 75%

(15/20)

Pohlavie:

(m: 12 / ž: 3)

Vek:

( ≤34: 5 / 35-54: 10 / ≥55: 0 )

Zber dát: Sep/20/2018 - Sep/20/2018

Angažovanosť: (8 tém)
Rozloženie tém
Percentual distribution of engagement result scores.

Angažovanosť
Celková angažovanosť respondentů ke konkrétnímu tématu zobrazená na semafórovej škále 1-10 (od aktívnej neangažovanosti po aktívnu angažovanosť).
[9 - 10] aktívna angažovanosť
[7 - 8.9] angažovanosť
[5 - 6.9] pasívna angažovanosť
[3 - 4.9] neangažovanosť
[1 - 2.9] aktívna neangažovanosť
Prediktor
Pravdepodobná zmena skóre v krátkom až strednodobom horizonte (3 až 6 mesiacov). Šípka otočená dozadu alebo doľava (označená červenou farbou) vyjadruje klesajúci, obojsmerné šípky (označené žltou farbou) naznačujú nejasný a šípka otočená dopredu alebo doprava (označená zelenou farbou) naznačuje rastúci trend namerané hodnoty.
Predictor rastúci
Predictor nejasny
Predictor klesajúci
Rozloženie
tém

Colleagues

Colleagues

8.6

Predictor
Ehonline.result.score.8.6.
Ehonline.result.score.positive.

Team-work in our company

Team-work in our company

6.8

Predictor
Ehonline.result.score.6.8.
Ehonline.result.score.positive.

Company name

Company name

5.9

Predictor
Ehonline.result.score.5.9.
Ehonline.result.score.positive.

My Reward

My Reward

5.9

Predictor
Ehonline.result.score.5.9.
Ehonline.result.score.negative.

Scope for my career progression

Scope for my career progression

4.6

Predictor
Ehonline.result.score.4.6.
Ehonline.result.score.positive.

Reporting

Reporting

4.1

Predictor
Ehonline.result.score.4.1.
Ehonline.result.score.neutral.

Our morning meetings

Our morning meetings

3.7

Predictor
Ehonline.result.score.3.7.
Ehonline.result.score.neutral.

GDPR

GDPR

1.4

Predictor
Ehonline.result.score.1.4.
Ehonline.result.score.neutral.


2018 Engage Hill s.r.o.
Engage Hill s.r.o.

powered by Engage Hill

Your PDF is ready

You can now download your result.
Download

Welcome

Would you like to explore key elements/controls of the result?

You can allways re-run the guide by clicking the button in the upper right corner.

© 2023 Engage Hill s.r.o. | info@engagehill.com| +420 602 284 097