Sample result

20/01/2019

Angažovanosť

Angažovanosť
Celková angažovanosť v práci zobrazená na semafórovej škále 1-10 (od aktívnej neangažovanosti po aktívnu angažovanosť).
aktívna neangažovanosť
[1 - 2.9]
neangažovanosť
[3 - 4.9]
pasívna angažovanosť
[5 - 6.9]
angažovanosť
[7 - 8.9]
aktívna angažovanosť
[9 - 10]

Motivácia
Celková motivácia v práci zobrazená na semafórovej škále 1-10 (od veľmi nízkej po veľmi vysokú).
[9 - 10] velmi vysoká
[7 - 8.9] vysoká
[5 - 6.9] stredná
[3 - 4.9] nízka
[1 - 2.9] velmi nízka
Prístup
Celkový prístup v práci zobrazený na semafórovej škále 1-10 (od veľmi negatívneho po veľmi pozitívny).
[9 - 10] velmi pozitívny
[7 - 8.9] pozitívny
[5 - 6.9] stredný
[3 - 4.9] negatívny
[1 - 2.9] velmi negatívny
8.8
 
 
 
angažovanosť
 
Motivácia

Motivácia
Celková motivácia v práci zobrazená na semafórovej škále 1-10 (od veľmi nízkej po veľmi vysokú).
[9 - 10] velmi vysoká
[7 - 8.9] vysoká
[5 - 6.9] stredná
[3 - 4.9] nízka
[1 - 2.9] velmi nízka
Prediktor
Pravdepodobná zmena skóre v krátkom až strednodobom horizonte (3 až 6 mesiacov). Šípka otočená dozadu alebo doľava (označená červenou farbou) vyjadruje klesajúci, obojsmerné šípky (označené žltou farbou) naznačujú nejasný a šípka otočená dopredu alebo doprava (označená zelenou farbou) naznačuje rastúci trend namerané hodnoty.
Predictor rastúci
Predictor nejasny
Predictor klesajúci
7.5

Nadriadený

8.0

Predictor

Tím

8.0

Predictor

Organizácia

8.0

Predictor

Práca

7.3

Predictor

Odmeny

6.7

Predictor

Rozvoj

6.7

Predictor
 • Nadriadený
  8.0
  Predictor
  Nadriadený

  Vzťahy

  9

  Predictor
  Spolupráca s nadriadeným
  Komunikácia s nadriadeným
  Môj vzťah s nadriadeným

  Môj nadriadený

  8

  Predictor
  Môj nadriadený
  Prístup môjho nadriadeného
  Chovanie môjho manažéra

  Riadenie

  7

  Predictor
  Spôsob vedenia môjho nadriadeného
  Pokyny od môjho nadriadeného
  Podpora od môjho nadriadeného
 • Tím
  8.0
  Predictor
  Tím

  Riadenie

  10

  Predictor
  Riadenie nášho tímu
  Organizovanie práce v tímu
  Vzájomná podpora v našom tíme

  Vzťahy

  8

  Predictor
  Spolupráca s kolegami
  Komunikácia s kolegami
  Vzťahy v našom tíme

  Môj tím

  6

  Predictor
  Môj tím
  Kolegovia
  Naše tímové hodnoty
 • Organizácia
  8.0
  Predictor
  Organizácia

  Riadenie

  10

  Predictor
  Riadenie našej organizácie
  Pravidla a procesy v naší organizaci
  Transparentnosť v našej organizácii

  Moja organizácia

  7

  Predictor
  Engage Hill s.r.o.
  Produkty/služby našej organizácie
  Hodnoty našej organizácie

  Kultúra

  7

  Predictor
  Vzájomná dôvera v našej organizácii
  Kultúra v našej organizácii
  Pracovná atmosféra v organizácii
 • Práca
  7.3
  Predictor
  Práca

  Pracovné podmienky

  8

  Predictor
  Moje pracovné podmienky
  Moje pracovné pomôcky
  Moje pracovné miesto

  Work-life balance

  8

  Predictor
  Moja pracovná doba
  Môj work-life balanc
  Moje pracovné vyťaženie

  Moja práca

  6

  Predictor
  Moja práca
  Moja pracovná náplň
  Moje pracovné zaradenie
 • Odmeny
  6.7
  Predictor
  Odmeny

  Ocenenie

  10

  Predictor
  Ocenenie a uznanie v našej organizácii
  Pochvala od môjho nadriadeného
  Uznanie za moju prácu

  Férovosť

  6

  Predictor
  Rovnosť odmeňovania v našej spoločnosti
  Férovosť odmeňovania v našej spoločnosti
  Odmeňovací systém v našej organizácii

  Odmeňovanie

  4

  Predictor
  Moje benefity
  Moja mzda
  Moje bonusy
 • Rozvoj
  6.7
  Predictor
  Rozvoj

  Osobné

  8

  Predictor
  Môj osobný rast
  Plán môjho osobného rozvoja
  Podpora pre môj osobný rozvoj

  Kariérne

  7

  Predictor
  Moja súčasná pozícia
  Môj kariérny plán
  Možnosti môjho povýšenia

  Profesijné

  5

  Predictor
  Môj profesný rast
  Plán môjho profesného rozvoja
  Podpora pre môj profesný rozvoj

2019 Engage Hill s.r.o.
Engage Hill s.r.o.

powered by Engage Hill

Welcome

Would you like to explore key elements/controls of the result?

You can allways re-run the guide by clicking the button in the upper right corner.

© 2023 Engage Hill s.r.o. | info@engagehill.com| +420 602 284 097